O mnie

Człowiek i psychologia

Od tego wszystko się zaczęło… Gdzieś w liceum za wskazówką przyjaciela sięgnęłam po “Wstęp do psychoanalizy”  Sigmunda Freuda. I tak oto dało to początek wielkiej i niesłabnącej pasji do zgłębiania natury ludzkiej.

Nim zacznę studiować psychologię, pracuję, kończę studia pedagogiczne i wyjeżdżam. Kilka następnych lat spędzam w Stanach Zjednoczonych. Zniewalająca przyroda, fascynujący ludzie z różnych zakątków świata żyjący tuż obok siebie. Po powrocie do Polski już nic nie będzie takie samo.

Po dłużącym się okresie wyczekiwania, zostałam studentką psychologii  w Wyższej Szkole Biznesu- National-Louis University w Nowym Sączu.  Wybrałam specjalność psychologia kliniczna i osobowości. Rozpoczynam wymarzone studia, ach PSYCHOLOGIA.

Czas na coaching

Kierując się potrzebą praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej, szczególnie w obszarze rozwijania potencjału ludzkiego, zdecydowałam się na dalsze szkolenie i wybrałam  Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Krakowie.

Tutaj uzyskałam solidny warsztat psychologiczny. Nauczyłam się autentycznego bycia z drugim człowiekiem.

Szkoła Psychoterapii

Kolejny krok  związany z potrzebą dopełnienia obrazu kompleksowej pomocy psychologicznej, nastąpił wraz z podjęciem szkolenia w zakresie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej,  organizowanym przez Wrocławski Instytut Psychoterapii (www.wip.wroclaw.pl) i akredytowanym przez EWAO przy EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii).

Jestem członkiem World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (Światowe Stowarzyszenie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej).

Inne wybrane szkolenia

Praca

Miejsca i zajęcia w przeszłości:

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  • Szkolenia dla dorosłych
  • Warsztaty dla dzieci
  • Udział w ogólnopolskich badaniach dzieci w celu opracowania standaryzowanych narzędzi do diagnozy SLI- specyficzne zaburzenia językowe
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • Dom Pomocy Społecznej
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej

Obecnie

  • Psycholog i psychoterapeuta na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
  • Pracownia Psychologiczna, prywatna praktyka

Nie samą pracą żyje człowiek…

Brak możliwości komentowania.