Poradnictwo psychologiczne

Wszystkie spotkania w zakresie pomocy psychologicznej rozpoczynają się od konsultacji, czyli zapoznania się z potrzebami i oczekiwaniami.

Czasami już jedno spotkanie wystarcza, aby spojrzeć na problem inaczej i znaleźć rozwiązanie. Innym razem potrzebne jest kilka dodatkowych spotkań, aby w spokoju przeanalizować sytuację problemową.

Poradnictwo psychologiczne jest dedykowane dla osób zdrowych, przeżywających chwilowe trudności i zaburzenia równowagi emocjonalnej spowodowane indywidualnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi lub typowymi kryzysami rozwojowymi wspólnymi dla wszystkich ludzi.

Zdrowie psychiczne wg WHO – Światowej Organizacji Zdrowia (2001) to:

stan dobrego samopoczucia pozwalający człowiekowi na realizację jego własnych możliwości, na radzenie sobie z normalnymi stresowymi wydarzeniami życiowymi, na efektywną działalność zawodową i na twórczy wkład w życie własnej społeczności

Pomoc w przywracaniu równowagi psychicznej odbywa się  w kilku etapach:

  • diagnoza problemu czyli określenie trudności w radzeniu sobie z daną sytuacją
  • identyfikowanie czynników podtrzymujących trudności
  • poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie
  • opracowanie planu działania i wprowadzenie w życie

Jak wynika z powyższego, w poradnictwie psycholog nie udziela gotowych rozwiązań klientowi, ale współpracuje z nim, traktując go jak eksperta od swojego życia, na rzecz powrotu do dobrego samopoczucia psychicznego.

Brak możliwości komentowania.