Psychoterapia

Psychoterapia pomaga zrewidować przekonania, uporać się z emocjami i zachowaniami będącymi powodem dyskomfortu,  w celu poprawy dobrostanu i zdrowia psychicznego.

Istnieje wiele nurtów psychoterapii, jednak w obecnych czasach dochodzi coraz częściej do ich integracji  i czerpania z różnych podejść, aby dobrać jak najlepszy sposób pomocy dla danej osoby czy grupy osób.

Są też kierunki psychoterapii, które połączyły różne nurty i stworzyły spójny jednolity i często uniwersalny system terapeutyczny dla osób z różnymi problemami.

Jednym z nich jest  Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna.

Jest to zintegrowany i metateoretyczny system diagnostyczno- terapeutyczny łączący w sobie m.in.  podejście psychodynamiczne, ponawcze, humanistyczne, strategiczne i transkulturowe.

Istotne w tym podejściu:

  • zasada Positum czyli dostrzeganie wszystkiego co jest nam dane, zarówno słabych jak i mocnych stron
  • Model Równowagi czyli szukanie harmonii w czterech głównych obszarach życia człowieka (ciało, umysł, kontakt i sens)
  • stała struktura procesu terapeutycznego czyli pięć kolejno następujących po sobie etapów
  • mikrotraumy (małe codzienne trudności trwające przez dłuższy czas) oraz makrotraumy (wydarzenia zagrażające życiu) jako przyczyny problemów psychicznych
  • zaburzenia i choroby psychiczne jako nieświadome dążenie organizmu do równowagi psychicznej i rozwoju osobistego
  • równoważenie perspektyw czasowych
  • sięganie do metafor i opowieści w celu wzbogacenia doświadczenia
  • nadzieja, patrzenie na człowieka jak na kogoś kim może się stać i akceptowanie go takim jaki jest
  • otwartość i wykorzystywanie wszelkich dostępnych metod z różnych podejść w razie potrzeby
  • krótkoterminowość, przeciętna ilość sesji – 30

Brak możliwości komentowania.